Referenties

Referenties
Op aanvraag is een tevredenheidsverklaring te overleggen

Familie Postma (2011-Houthem): advies aansprakelijkheidskwestie naastgelegen sloop

Familie Lemlijn (2011-Reijmerstok): advies m.b.t. op naburig perceel gelegen grootschalige bouwwerkzaamheden

Familie Offermans (2011-Margraten): advies m.b.t. schadekwestie a.g.v. reconstructiewerkzaamheden Rijksweg Provincie Limburg

Elberg Groep (2011-heden, Maastricht/Nijmegen): schaderegeling verzekeringskwesties (schade aan vastgoed, aansprakelijkheidskwesties, rechtsbijstandkwesties)

Dhr. F. Vleugels (2013-Reijmerstok): bezwaar W.O.Z.

Dhr. R. Lenoir (2013-Mechelen): advies bouwvoornemen versus bestemmingsplan

Hospitality Consultants (2013-Amersfoort): advies sloopkosten zwembad Echt-Susteren

Mevr. R. Winkens (2014-Maastricht): begeleiding renovatie buitenkozijnen

Marsna Bouw (2014-Meerssen): advisering m.b.t. brandveiligheid woningsplitsing

Mevr. F. Gorter (2014-Berg & Terblijt): advisering m.b.t. aankoop diverse opstallen (woningen & agrarische opstallen)

Familie Tilmans (2015-Maastricht): advisering verbouw woonhuis

Familie Dorscheidt (2015-Kerkrade): advisering aansprakelijkheidskwestie (verborgen gebrek)

Familie Kuypers (2015/2016-Schinnen): advisering (contra-expertise) aansprakelijkheidskwestie bezwijken keermuur

Familie Waterval (2016-Meerssen): advisering oplossingen doorslaand vocht luxe aanbouw

Gevaco Holding bv (2017-Berg & Terblijt): bepalen onderhoudstoestand en onderhoudskosten 2 panden

Fruitbedrijf Wouters (2018-Reijmerstok): Rapport van Bevindingen schade dakplaten

Ingenieurshuis Schijns (2018/2019-Maastricht): advisering bouwkosten en contractvorming uitvoerend aannemer t.b.v. realisatie 3 appartementen

Dhr. R. Cortenraad (2019-Gulpen): Rapport van Bevindingen schade aanrechtbladen

TRC Advocaten (2020-Veldhoven, Horst, Eindhoven): Rapport van Bevindingen incl. kostenramingen bouwgebreken woonhuis Vaals

Dhr. M. Mol (2018/2020-Tongeren B.): contra-expertise zwam- en schimmelschade monumentale woning

Mevr. O. Naseman (2020-Bunde): advisering tot in behandeling nemen verzekeringskwestie opstalschade

Dhr. M. Meijs (2020-Partij): advisering tot in behandeling nemen schade door aansprakelijkheidsverzekering & opstellen schaderapport, inclusief kostenraming

Dhr. M. Magermans (2021-Venray): contra-expertise opstalschade & advisering inboedelschade

EMN (2022-heden, Capelle a/d IJssel-Maastricht): schaderegeling verzekeringskwesties (aansprakelijkheid, rechtsbijstand en opstalschades)

Diverse opdrachtgevers (2013-heden, diverse adressen): bezwaar Beschikking WOZ

Hommeles Expertise (2023-heden, Odiliapeel/Uden): schaderegeling verzekeringskwesties (rechtsbijstand en opstalschades)

Dhr. J. Kohnen (2023-Vaals): advisering naar aanleiding van geleden schade ten gevolge van naburige sloopwerkzaamheden

Familie J. Willems (2023-Margraten): contra-expertise brandschade aan opstallen